HomeVestiDoneta prva presuda za zločin iz mržnje

Doneta prva presuda za zločin iz mržnje

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM saopštio je da je u petak, 2. novembra 2018. godine, doneta prva krivična presuda za zločin iz mržnje.

U presudi je motiv mržnje,uzet kao posebna otežavajuća okolnost, prilikom odmeravanja kazne za to krivično delo.

Kako navodi Yucom u decembru 2012. godine je u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a „Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje“ u kom se navodi da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost.

Kako oni kažu od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci.

U postupku, koji je vodila Kristina Todorović, advokatica YUCOM-a, a u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije je prvi put donešena pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i član 54a Krivičnog zakonika.

Prema istraživanju koje su sprovele organizacije koje se zalažu za prava LGBT osoba, ove osobe nasilje, zbog svoje seksualne orijentacije, u 40% slučajeva doživljavaju od članova porodice. Stoga je ova presuda od naročitog značaja za zaštitu prava LGBT osoba, ali i pripadnika ostalih manjinskih grupa i nadamo se da će ona uticati na sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima.

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...