HomeVestiProjekat „Ocena bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima u opštini...

Projekat „Ocena bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima u opštini Zemun“

Romski centar za žene i decu Daje počeo je u oktobru projekat u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji koji za cilj ima ocenu bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima u opštini Zemun.

Projekat će biti implementiran u periodu od 4 meseca i sprovešće procenu sigurnosne situacije i identifikovati sigurnosne rizike u podstandardnim naseljima na teritoriji opštine Zemun. U naseljima Zemun polje – Kamendin, Zemun polje – Divlje naselje, Vojni put blok 1 i Vojni put blok 2 i Bački Ilovik.

Ocena bezbednosi se sprovodi kroz istraživanje na tertenu, četiri istraživača koji će ispitati 240 stanovnika, a rezultati će biti predstavljeni u izveštaju o stanju bezbednosnih i bezbednosnih rizika u podstandardnim naseljima na teritoriji opštine Zemun.


U cilju informisanja javnosti o bezbednosnoj situaciji i bezbednosnim rizicima u ovim naseljima, organizovaće se javna tribina za predstavnike MSC Zemun, lokalnu samoupravu, nadležne institucije, druge nevladine organizacije i građane . Rezultati istraživanja će se distribuirati građanima kroz informativne brošure, a građani će biti pozvani da učestvuju u diskusiji o nalazima.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...