HomeVestiKONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije,...

KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi

KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi
avg 6, 2018

Vesti

KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi


I

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje poziv svim licima sa teritorije Republike Srbije zainteresovanim za pohađanje programa obuke za pedagoškog asistenta.

II

Od kandidata za pohađanje programa obuke za pedagoškog asistenta se očekuje da imaju interesovanja i veštine da:

podstiču različite vidove saradnje učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice,
pomažu upis dece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole,
pružaju podršku u savladavanju programa nastave i učenja kod učenika priradnika romske nacionalne manjine,
razvijaju toleranciju,
podržavaju nastavak školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine.
III

Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:

da imaju završenu najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine,
da poznaju romski jezik,
da imaju iskustva u radu sa decom iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnicima romske nacionalne manjine.
Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati sa prebivalištem u sledećim opštinama: Alibunar, Aranđelovac, Beograd, Bečej, Bojnik, Bor, Veliko Gradište, Vladičin Han, Vranje, Vrnjačka Banja, Vršac, Gnjilane, Grocka, Žabalj, Žitište, Zemun, Zrenjanin, Kikinda, Kosovska, Kamenica, Koceljeva, Kragujevac, Lazarevac, Lajkovac, Leskovac, Loznica, Merošina, Niška Banja, Nova Crnja, Novi Kneževac, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Pećinci, Plandište, Požarevac, Prokuplje, Ruma, Smederevo, Sopot, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Subotica, Ćuprija, Ub i Šabac.

IV

Prijava zainteresovanih kandidata treba da sadrži:

prijavu na obrascu u prilogu Konkursa,
overena fotokopija diplome o stručnoj spremi,
preporuku jedinice lokalne samouprave o učešću kandidata na obuci za pedagoškog asistenta,
dokaz o poznavanju romskog jezika i dokaze o aktivnostima iz tačke III, stav 1. tačka 3), koje je kandidat naveo u prijavi (potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potvrda fakulteta, uverenje o pohađanju obuke, potvrda o učešću u projektu, izjava odgovornog lica i dr.).
Pored opštih podataka o kandidatu (ime, prezime, adresa, kontakt) prijava treba da sadrži i opis ranijih angažmana i aktivnosti vezanih za unapređivanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine i/ili pripadnika drugih osetljivih društvenih grupa u kojima je kandidat učestvovao (pogledati prijavni formular u prilogu).

V

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs) .

Na osnovu ovog konkursa i nakon uvida u dostavljene prijave, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će na osnovu predloga Komisije za izbor kandidata za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, izvršiti izbor 65 kandidata, od kojih će najmanje jedan izabrani kandidat za obuku za pedagoškog asistenta u osnovnim školama biti izabran iz svake od jedinica lokalne samouprave, navedenih u tački III, stav 1. Konkursa.

Kandidati koji uspešno završe program obuke dobiće sertifikat i time steći uslov da konkurišu za radno mesto pedagoškog asistenta u osnovnoj školi.

Pohađanje program obuke za odabrane kandidate je besplatno.

VI

Zainteresovani kandidati svoju prijavu sa potrebnim dokazima dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i

zaštitu od nasilja i diskriminacije

Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd,

sa naznakom: „Prijava za obuku za pedagoškog asistenta”

VII

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave i priložena dokumentacija kandidata se ne vraća.

Kontakt osoba za pružanje dodatnih informacija je Aleksa Eremija, telefon broj 011/367 0938, adresa elektronske pošte: aleksa.eremija@mpn.gov.rs .

VIII

Imena izabranih kandidata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs) u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na Konkurs.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...