HomePublikacijeIstraživanjeRodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

Romski centar za ženu i decu Daje sproveo je istraživanje „Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“. Istraživanje je deo projekta „Žene romkinje u javnom zagovaranju“ u saradnji sa Švedskom fondacijom Kvinna Till Kvinna . Istraživanje je sprovedeno u osam opština na teritoriji Srbije (Smederevska Palanka, Kragujevac, Kostolac, Voždovac, Palilula, Zemun, Zvezdara). Anketom je obuhvaćeno ukupno 180 romskih žena koje žive u nestandardnim naseljima u odabranim opštinama.

ZAGOVARANJE ZA ROMSKA PRAVA U SRBIJI

UVODNA REČ Izveštaj ,,Zagovaranje za ženska i muška Romska prava u Srbiji“ deo je šireg projekta ,,Zagovaranje za ženska Romska prava“, koji je organizacija Romski...