HomeGalerijaPodeljeni humanitarni paketi romskim naseljima u Beogradu i Mladenocu

Podeljeni humanitarni paketi romskim naseljima u Beogradu i Mladenocu

Članice Romskog centra za žene i decu Daje posetile su 9.juna 2020. godine romska naselja u selima Jagnjilo i Pružatovac, na teriroriji opštine Mladenovac, gde su ženama podelile pakete hrane i higijenskih prizvoda, kao i zaštitna sredstva. Ukupno je podeljeno 10 paketa.

Sredstava su omogućena zahvaljujući donaciji Trag fondacije i Rekonstrukcije ženski fond.

Aktivistkinje centra Daje su tom prlikom razgovarale sa ženama iz Mladenovca o izazovima i problemima sa kojima se Romkinje suočavaju za vreme epidemije bolest COVID19. Žene su kao jedan od najvećih problema navele siromaštvo romskih porodica, koje je dodatno produbljeno njihovom nemogućnošću da rade tokom trajanja vanrednog stanja. Takođe, žene navode da je za vreme trajanja mera izolacije došlo do porasta porodičnog nasilja nad ženama, dok je pristup uslugama podrške bio ograničen.

Aktiviskinje su takodje podelile pakete ugroženim pordicama u romskim naseljima u Zemunu i Marinkova bara, podeljeno je preko 20 paketa u ovim naseljima.

Volonterke centra Daje, koje su svakodnevno na terenu sa našim korisnicama, su dobile markice za prevoz, zaštitne maske i rukavice kao i laptope za lakšu komunikaciju i rad od kuće.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...