HomeMreža URPNUspešne žene Kostolca

Uspešne žene Kostolca

Neformalna grupa „Uspešne žene Kostolca“ osnovana je u aprilu 2018. godine. Osnovni cilj organizacije je borba za ženska i dečija ljudska prava, a protiv diskriminacije i nasilja nad ženama i decom.

Aktivnosti organizacije usmerene su ka:

  • borbi protiv nasilja i dskriminacije nad ženama i decom, postizanju nulte tolerancije na nasilje i života bez nasilja za svaku ženu i dete;
  • promociji ženskog aktivizma;
  • pružanju podrške deci sa razvojnim teškoćama, stvaranju jednakih šansi i odgovornosti koje porodica i društvo ima prema njima .

Neke članice grupe Uspešne žene Kostolca imaju dugogodišnje iskustvo u NVO sektoru, u različitim oblastima ljudskih i manjinskih prava . U periodu od našeg formiranja samostalno ili u partnerstvu sa drugim OCD smo realizovale sledeće aktivnosti .
Mi smo grupa koju čine isključivo samo žene i feminiskinje u nama žele da pobedi razum i postanemo dovoljno jake i izborimo se sa svim predrasudama i diskriminacijom žene samo zato što je žena . Aktivnosti udruženja možete pogledati na Facebook stranici

Centar za majke AURORA – MINE

Organizacija je osnovana 2017. godine u Beogradu, u naselju Veliki mokri lug. U Centru za majke Aurora Mine se organizuju sledeće aktvnosti za žene :...

Centar za razvoj romske zajednice Amaro drom Smederevska Palanka

Centar za razvoj romske zajednice ,,Amaro drom“ radi na unapređivanju položaja romske zajednice od 2011.godine. Do sada je organizacija realizovala preko 10 projekata iz...

Intergrativni global centar Kragujevac

Udruženje Integrativni Global Centar (IGC) je osnovano 04.11.2014, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja integrativnih procesa dece/mladih, marginalizovanih i ranjivih grupa i njihovo uključivanje...