HomeUncategorized @srSaopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Romski centar za žene i decu Daje započinje sa mapiranjem i evidentiranjem podstandardnih romskih naselja koja se do sada nisu našla u spisku romskih naselja u Beogradu. 

Osnovni cilj ove aktivnosti jeste da se prikupe osnovni podaci tokom narednih pet meseci o podstandardnim naseljima koja do sada nisu mapirana kako bi bili dostupni javnosti, kao i opštinama na kojima se nalaze ova naselja i Zavodu za statistiku. Glavni cilj ove aktivnosti jeste da se naselja uvrste u mapu za popis stanovništva koje se sprovodi krajem 2021. godine.

Romski centar za žene i decu Daje organizuje ovu aktivnost uz podršku Urgent Action Fund-a.

Danas se obeležava međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta

Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve genocida nad Romima. U noći između 2. i 3. avgusta 1944, oko 3.000 muškaraca, žena i dece Roma...

Dress For Success obukao i pripremio za uspeh aktivistkinje

23. decembra Sandra Abramović ispred organizacije Dress For Success u tržnom centru Galerija u Beogradu, podelila je aktivistkinjama Romskog centra za žene i decu...