HomeVestiMeđunarodni dan Roma

Međunarodni dan Roma

Međunarodni dan Roma obeležava se 8. aprila, nakon što je prvi put proglašen 1990. godine na Četvrtom svetskom kongresu Roma. Tokom Prvog Svetskog kongresa Roma 1971. godine u Londonu, za prvog predsednika izabran je Slobodan Berberski – Lale. Učesnici su doneli odluku da zamene korišćenje pojma Ciganin, koji se tada uveliko koristio u Evropi u negativnom kontekstu, sa reči Rom, koja na romskom znači čovek. Takođe je ustanovljen izgled romske zastave sa točkom u sredini, kao i himna Roma – Đelem, Đelem. Učesnici su bili Romi iz: Čehoslovačke, Nemačke, Velike Britanije, Jugoslavije, Finske, Francuske, Norveške, Mađarske, Irske i Španije. Međunarodni dan Roma je prilika da se slavi romska kultura, ali i da se takođe skrene pažnja na probleme, izazove, diskriminaciju i izolaciju koju svakodnevno trpi romska populacija. Procenjuje se da broj Roma u svetu varira između 10-12 miliona, od čega oko njih 6 miliona žive u Evropi i predstavljaju najveću etničku manjinu.

Romi se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom – kako u zdravstvu, tako i u zapošljavanju, socijalnoj pomoći, školstvu. Neravnopravan položaj u društvu još više je narušen od trenutka proglašavanja pandemija COVID-19. Ni pandemije ni mere u vezi sa suzbijanjem pandemije ne utiču isto na sve građane. Ne utiču isto ni na različite ranjive grupe. Zabrane kretanja koje su povremeno trajale i po nekoliko dana pravdane su potrebom sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Paradoksalno, u pojedinim neformalnim romskim naseljima upravo su zabrane kretanja sa sobom nosile dodatne zdravstvene rizike – jer je država previdela da u podstandardnim romskim naseljima ograničenje slobode kretanja znači ograničavanje pristupa vodi – što je ključno za prevenciju širenja zaraze.1.

Romske žene u našoj zemlji predstavljaju jednu od najranjivije društvenih grupa. Siromaštvo, nizak nivo obrazovanja, nedovoljno poznavanje jezika većinskog stanovništva, te diskriminacija i isključenost iz širih društvenih tokova, predstavljaju kontekst u kome žive Romkinje. Istraživanjima je dokazano da je prosečan životni vek Romkinja 25 godina manji od proseka u Srbiji.

1 A11- Ljudska prava u Srbiji tokom prvog talasa koronavirusa

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...