HomeDokumentiVodič do osnovnih prava

Vodič do osnovnih prava

Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas upoznamo sa osnovnim pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i sa procedurama za pribavljanje ličnih dokumenata.


Želimo još jednom da istaknemo da smo svi pred Ustavom i zakonom jednaki stoga imamo jednaka prava i mogućnosti za ostvarivanje istih!
Nadamo se da će informacije iz vodiča biti korisne, da ćete na osnovu istih poboljšati neki aspekt vašeg života te je vodič u tom duhu i nastao.

****Ukoliko imate bilo kakvu poteškoću prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava, potrebna vam je pomoć u vezi podnošenja zahteva, popunjavanja formulara, pisanja molbi ili komunikacije sa institucijama- obratite se Romskom centru za žene i decu Daje!

Kontaktirajte nas na brojeve telefona:
063/340 365; 060/131 83 55 ili putem facebook stranice Romski centar „Daje“

ZAGOVARANJE ZA ROMSKA PRAVA U SRBIJI

UVODNA REČ Izveštaj ,,Zagovaranje za ženska i muška Romska prava u Srbiji“ deo je šireg projekta ,,Zagovaranje za ženska Romska prava“, koji je organizacija Romski...

ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR 2021 ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE

ABOUT THE ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE The Roma Center for Women and Children Daje was founded in 2001 by women from Zemun...

Strategija javnog zagovaranja

Strategija-Javnog-zagovaranja-Daje-Download