HomeDokumentiVodič do osnovnih prava

Vodič do osnovnih prava

Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas upoznamo sa osnovnim pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i sa procedurama za pribavljanje ličnih dokumenata.


Želimo još jednom da istaknemo da smo svi pred Ustavom i zakonom jednaki stoga imamo jednaka prava i mogućnosti za ostvarivanje istih!
Nadamo se da će informacije iz vodiča biti korisne, da ćete na osnovu istih poboljšati neki aspekt vašeg života te je vodič u tom duhu i nastao.

****Ukoliko imate bilo kakvu poteškoću prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava, potrebna vam je pomoć u vezi podnošenja zahteva, popunjavanja formulara, pisanja molbi ili komunikacije sa institucijama- obratite se Romskom centru za žene i decu Daje!

Kontaktirajte nas na brojeve telefona:
063/340 365; 060/131 83 55 ili putem facebook stranice Romski centar „Daje“

Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna studija o položaju Romkinja u našoj zemlji

Publikacija se može preuzeti na sledećem linku: Izvestaj-Zenska-prava-Romkinja-u-SrbijiПреузми

Objavljen godišnji izveštaj Romskog centra za žene i decu Daje za 2023.godinu

Izveštaj o radu Romskog centra za žene i decu Daje za 2023.godinu može se preuzeti na sledećem linku: Roma-Daje-2023-Godisnji-izvestaj_srpПреузми Roma-Daje-2023-annual-report_engПреузми

Objavljena publikacija „Položaj Romkinja u Republici Srbiji“ Romskog centra za žene i decu Daje

Publikacija „Položaj Romkinja u Republici Srbiji- rodno zasnovano nasilje, diskriminacija, bezbednost“ nastala je kao produkt dugogodišnjeg rada organizacije u romskoj zajednici i istraživačkog...