HomeVestiObeležavanje desetogodišnjice Istanbulske konvencije u Beogradu

Obeležavanje desetogodišnjice Istanbulske konvencije u Beogradu

Deseta godišnjica Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatije kao Istanbulska konvencija, obeležena je 7.maja na javnom (hibridnom) događaju u Beogradu, okupljajući visoke predstavnike Saveta Evrope, Delegacije Evropske unije u Srbiji, državnih organa i međunarodne zajednice da razgovaraju o značaju Istanbulske konvencije i diskutuju o ključnim dostignućima i izazovima u vezi sa njenom primenom.

Tobijas Flesenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, pozdravio je učesnike i naglasio značaj Istanbulske konvencije za oslobađanje žena i devojaka od nasilja, uprkos izazovima nametnutim pandemijom COVID-19. „Ovaj značajni ugovor Saveta Evrope stvorio je pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja i sprečavanje, procesuiranje i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zahvaljujući specifičnom mehanizmu praćenja („GREVIO“) mogu se identifikovati načini za efikasnu primenu. Prva GREVIO ocena za Srbiju predstavljena je u januaru 2019. Porodično nasilje se povećalo tokom pandemije svuda. Zbog toga je još važnije preduzeti mere sada, povećati budžete za skloništa i pojačati prevenciju. Važno je da sve države članice ratifikuju Istanbulsku konvenciju i promovišu je da postane istinski globalni standard. U ovom naporu računamo na Srbiju“, rekao je Flesenkemper u svojoj uvodnoj reči.

Ambasador Sem Fabrizi, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, obratio se spominjući Strategiju ravnopravnosti polova EU 2020-2025 koja ističe nesrazmeran efekat digitalnih tehnologija na ravnopravnost, ravnotežu poslovnog i privatnog života, nejednaki udeo odgovornosti za negu, kao i fokusiranjem na zelenu i digitalnu transformaciju. „Iako nijedna zemlja na svetu još nije postigla punu rodnu ravnopravnost, Evropa je globalno pionir rodne ravnopravnosti i to je nešto na šta bismo trebali biti ponosni. EU je potpuno svesna da nasilje nad ženama predstavlja glavnu prepreku rodnoj ravnopravnosti, jednoj od osnovnih vrednosti EU. Naša posvećenost i konkretne akcije su od suštinskog značaja, ali potrebni su dodatni napori od svih nas“, naglasio je ambasador Fabrizi.

U svojoj izjavi, Biljana Branković, članica Nadzornog tela Istanbulske konvencije – GREVIO, fokusirala se na uticaj Konvencije na njene članovince i na to šta je ona promenila u životu stvarnih žena. „Kao GREVIO smo do sada objavili osnovne izveštaje o evaluaciji za 17 zemalja. Ispostavilo se da nijedna od ovih zemalja nije uspela da u potpunosti ispuni zahteve Konvencije, ali je svaka od njih postigla napredak, često značajan napredak, u „prevođenju“ njenih normi u stvarnost. Na primer, zemlje zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, izmenile su svoje krivično zakonodavstvo, usvojile posebne zakone o nasilju u porodici i uvele hitne naloge za zabranu pristupa. Kreatori politika moraju imati viziju. Konvencija nudi tu viziju “, zaključila je.

Istanbulska konvencija je najbolje sredstvo za najefikasnije smanjenje nasilja u porodici i nasilja nad ženama, stvarajući na taj način bolje uslove za život i dosledno poštovanje kulture ljudskih prava, izjavila je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Srbije u svom govoru.

Johanna Nelles, izvršna sekretarka Mehanizma za nadgledanje Istanbulske konvencije, u svom obraćanju usredsredila se na glavna dostignuća i izazove tokom 10 godina primene Konvencije. „Istanbulska konvencija nadahnjuje promene u zakonodavstvu, raspodeli budžeta i broju i vrstama usluga koje su dostupne ženama koje iskuse silovanje, nasilje u porodici, vrebanje, seksualno uznemiravanje ili druge oblike nasilja. Praćenje njegove primene pokazuje kako i gde i trendove koji su se pojavili tokom poslednjih 10 godina.

Događaj je nastavljen otvorenom diskusijom o naporima javnih vlasti u Srbiji u pravcu primene Istanbulske konvencije sa ciljem da se osigura kontinuirani napredak u okončanju svih oblika nasilja nad ženama i devojkama.

Srbija se pridružila Istanbulskoj konvenciji 2014. godine i ugovor danas obavezuje 34 zemlje širom Evrope. U svom prvom izveštaju o sprovođenju Istanbulske konvencije u Srbiji objavljenom početkom prošle godine, stručno telo Saveta Evrope GREVIO prepoznalo je posvećenost srpskih vlasti otklanjanju rodno zasnovanog nasilja i značajan napredak postignut u zakonodavstvu i praksi. Ipak, potrebni su dodatni napori kako bi se osigurao sveobuhvatniji odgovor na svako nasilje nad ženama obuhvaćeno Istanbulskom konvencijom, uključujući silovanje, vrebanje, seksualno uznemiravanje i prisilni brak.

Događaj je organizovala Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Srbije, uz podršku zajedničke akcije Evropske unije i Saveta Evrope „Sprečavanje i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji “koja je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope„Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...

U Srbiji za 13 godina ubijeno 406 žena i devojčica

U Srbiji, bez teritorije Kosova i Metohije, u proteklih 13 godina u partnersko-porodičnim ili seksualnim odnosima ubijeno je 406 žena I devojčica, pokazuje istraživanje ...

Dan romskog otpora – 80 godina od ustanka Roma u zloglasnom Aušvicu

Dan romskog otpora, 16. maj, svi Romi sveta obeležavaju kao podsetnik na herojski podvig 6.000 svojih sunarodnika, koji su se pre tačno osam decenija,...