HomeVestiDESET GODINA ISTANBULSKE KONVENCIJE U EVROPI i kampanja 0%...

DESET GODINA ISTANBULSKE KONVENCIJE U EVROPI i kampanja 0% tolerancije za partnersko nasilje prema ženama

Istanbulska konvencija prvi je sveobuhvatan evropski pravno obavezujući sporazum koji uspostavlja obavezu država potpisnica da se sistematski suprotstave rodno zasnovanom nasilju. CIlj je da joj se pridruži što više zemalja kako bi se uspostavio globalni standard zaštite žena i devojčica od nasilja. Srbija je ratifikovala ovaj sporazum krajem 2013. godine a počela sa primenom 2014. godine.

U okviru kampanje #SOSprotivNasilja, FENOMENA koja već 15 godina radi na dostizanju ravnopravnosti žena i muškaraca u Srbiji, skreće pažnju na četiri najzastupljenija oblika partnerskog nasilja nad ženama u Srbiji. To su fizičko, emotivno, ekonomsko i onlajn zlostavljanje. U medijima i na društvenim mrežama (instagram.com/moc.promene) potražite četiri video priče o stvarnim proživljenim iskustvima zlostavljanja, nastalih kako bi se pomoglo onima koji/e nasilje trpe i ukazalo da nasilje mora i može da se zaustavi. Kampanja podseća da kao društvo moramo težiti ka 0% tolerancije za partnersko nasilje prema ženama.
Ako trpite nasilje ili znate nekoga ko trpi nasilje pozovite SOS telefon 0800 – 35 00 36

„Na desetogodišnjicu obeležavanja ove važne konvencije u Evropi, podsećamo da bi životi velikog broja žena i devojaka bili zaštićeni kada bi država dosledno primenjivala Istanbulsku konvenciju koja je u Srbiji, u stvari, propis koji se može direktno primenjivati, ali to naše pravosuđe ne čini.

Skoro 100 žena ubijeno je u porodici u protekle tri godine u Srbiji. Ako nisu ubijene, izložene su dugogodišnjem premlaćivanju, pretnjama, izolaciji, seksualnom nasilju… Republika Srbija čak nema ni strategijiu za borbu protiv nasilja, država kao da štedi novac za adekvatnu zaštitu žrtava i prevenciju nasilja, čak i ne prikuplja zvanične podatke o rasprostranjenosti nasilja, nema preventivnih programa u školama. Sve ovo rade ili ženska udruženja kojih ima 30 širom Srbije ili međunarodne organizacije, dok država ne preuzima odgovornost niti daje priliku ženskim stručnim organizacijama, kako to nalaže Istanbulska konvencija“, podseća programska direktorka Udruženja „Fenomena“ Marija Petronijević i članica Savetodavnog odbora u evropskoj WAVE mreži.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...