HomeVestiMeđunarodni dan dece žrtava nasilja

Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Ujedinjene nacije proglasile su 4. jun Međunarodnim danom dece žrtava nasilja, 1983. godine. Deca u Srbiji su, ipak, i dalje izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju u velikoj meri.

Pandemija koronavirusa pokazala je da život devojčice i žene, žrtve nasilja, u mnogo čemu podseća na trajno vanredno stanje. Mnoge devojke i žene sa takvim iskustvom, posebno žrtve trgovine ljudima, bile su socijalno izolovane i pre krize izazvane pandemijom. Nažalost, sve brige koje su ostali građani imali u COVID-19, a odnosile su se na to da li će imati dovoljno hrane, posla i slobode, obistinile su se za žrtve trgovine ljudima.

Današnji dan posvećen je deci koja koja su bila ili su žrtve bilo kakvog oblika nasilja. Nasilje ima različite oblike, i javlja se u različitim kontekstima:

  • u porodičnom okruženju,
  • u školama,
  • u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite,
  • u digitalnom prostoru.

Istraživanja ranijih godina pokazala su da se deca u Srbiji susreću sa direktnim fizičkim, psihološkim i seksualnim nasiljem. Zanemarivanje dece i uskraćivanje zadovoljenja potreba, ugrožavaju njihov razvoj, što je takođe vid nasilja. Nasilje se javlja i u manje direktnim oblicima, kao što su dečji brak, dečji rad ili druge vrste eksploatacije, kao i kroz višestruku socijalnu isključenost.

Najzastupljeniji uzrast dece koja su žrtve nasilja je od 6 do 14 godina. Statistike pokazuju da se od ukupnog broja slučajeva nasilje nad decom najčešće događa u porodici i to u najranijem uzrastu. Socijalni radnici ističu da su deca žrtve nasilja i ukoliko postoji nasilje među drugim članova porodice, te je i u tom slučaju detetu potrebno pružiti adekvatnu pomoć.

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine. U Strategiji se navodi da je broj dece, koja prijavljuju Centru za socijalni rad da su bila žrtve nasilja na godišnjem nivou 7 741. Stoga je cilj prevencija i sistematski rad na promeni stavova, vrednosti i ponašanja u odnosu na nasilje prema deci. Na Međunarodni dan dece žrtava nasilja podiže se svest i javno se govori o ovom problemu kako bi se skrenula pažnja.

K

Održan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Naša organizacija Romski centar za žene i decu Daje u sklopu Romske ženske mreže sastala se sa predstavnicima Gradske Uprave Beograda i nadležnim instistitucijama...

Održana radionica „Kako da zavolim sebe“

Radionica koja je održana nedavno u Beogradu okupila je stare, dugogodišnje korisnice kao i nove korisnice iz različitih gradova. Neke od učesnica radionice su...

Održana radionica pravno-psihološke klinike u Mladenovcu

Radionica je održana 15.03.2023. u selu Jagnjilo, opština Mladenovac. Namenjena je ženama koje nisu mogle da dođu na radionicu koja se održavala u našem...