HomeVestiSavet Evrope: Diskriminacija Srba i Roma u Hrvatskoj

Savet Evrope: Diskriminacija Srba i Roma u Hrvatskoj

Diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, pre svega Srba i Roma, i dalje je prisutna uprkos napretku u toj oblasti, zaključio je Savetodavni komitet Saveta Evrope (SE) za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, piše portal N1.

U danas objavljenom petom mišljenju o zaštiti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Komitet je naveo da je zakonski okvir u toj zemlji „u skladu sa odredbama“ Okvirne konvencije.

Dodaje se da je usvojeno „sveobuhvatno antidiskriminaciono zakonodavstvo i uspostavljene strukture za promociju jednakog tretmana i rešavanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije na nacionalnom i regionalnom nivou“.

Ali diskriminacija prema osobama koje pripadaju određenim grupama opstaje, naročito prema pripadnicima romske i srpske nacionalne manjine, uključujući povratnike, naveo je Komitet.

Komitet navodi da je od prethodnog izveštaja o Hrvatskoj zabeležen rast broja zločina iz mržnje i „incidenata sa govorom mržnje u medijima i političkom diskursu“.

„Naglo jačanje radikalnog nacionalizma imalo je negativan uticaj na uživanje manjinskih prava, naročito u teško pogođenim postkonfliktnim oblastima“, piše u mišljenju Komiteta.

Komitet pozdravlja „proces pomirenja“ koji se dogodio u leto 2020. godine kada je potpredsednik Vlade Hrvatske iz reda srpske nacionalne manjine „učestvovao na komemoraciji u čast oslobođenja hrvatske teritorije“, odnosno obeležavanju Dana pobede, dok su hrvatski premijer i drugi članovi vlade odali počast srpskim žrtvama rata.

U Mišljenju se izražava kritika zbog toga što javnom debatom, povezanom sa nacionalnim manjinama, „dominira retorika protiv manjina i predrasude“, a najteže su, kako se navodi, „pogođene osobe koje pripadaju srpskoj i romskoj nacionalnoj manjini“.

Komitet poziva na jačanje funkcije zaštitnika građana i poboljšanje efikasnosti sistema besplatne pravne pomoći, kao i na povećanje uticaja obuke o zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji za pripadnike policijskih i pravosudnih organa, jer bi takve mere, kako se navodi, više dopirale do osetljivih grupa i umanjile neprijavljivanje slučajeva diskriminacije.

U dokumentu se hvali Vlada Hrvatske što je nastavila da sprovodi politike i programe za poboljšanje socijalne inkluzije Roma u svim poljima života.

Vlada je, kako se navodi, usvojila i Operativne programe za nacionalne manjine za period od 2017. do 2020. godine, i opšti – za zaštitu i unapređenje prava svih nacionalnih manjina – i specifične, za sedam nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine su jednoglasno pozdravile ove programe kao doprinos ostvarivanju njihovih prava i povećanju njihove kulturne autonomije, dodaje se.

Komitet ocenjuje da se „negativni stereotipi“ u štampanim, audio-vizuelnim i društvenim medijima ne osuđuju i ne kažnjavaju u dovoljnoj meri.

Pripadnici nacionalnih manjina prečesto nisu prisutni u radio i televizijskim emisijama, a javnim medijima nedostaju ljudski i finansijski resursi za obezbeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih produkcija za pripadnike nacionalnih manjina.

U Mišljenju, između ostalog, Komitet poziva hrvatske vlasti da poboljšaju efikasnost besplatne pravne pomoći kako bi svim pripadnicima nacionalnih manjina bio obezbeđen jednak pristup pravdi.

Preporučuje i obezbeđenje istaknutijeg prisustva nacionalnih manjina u javnim medijima povećanjem kvantiteta i kvaliteta medijske produkcije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i povećanjem finansijskih i ljudskih resursa koji se izdvajaju za javne radio i TV programe razvijene za nacionalne manjine.

Izvor: N1

Naše stare klijentkinje u našem novom prostoru

Uz podršku naših donatora Open Society Foundations, filia.die frauenstiftung, Oak Foundation i Rekonstrukcija Ženski fond otvorile smo vrata našeg novog prostora starim klijentkinjama i...

Održan protestni marš za prava žena „Dostojanstvo. Plata. Život!“, govor naše Dženet Koko oduševio sve!

Ove godine osmomartovski marš je održan pod nazivom Dostojanstvo. Plata. Život! Procenjuje se da je bilo oko 1.000 ljudi na protestu. Okupljanje je bilo...

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...