HomeUncategorized @srCentar Daje nastavlja sa svojim aktivnostima na terenu

Centar Daje nastavlja sa svojim aktivnostima na terenu

Tim Daje mapiralo je u do sada ukupno 14 romskih neformalnih naselja na teritoriji Grada Beograd.

U razgovoru sa stanovnicima ovih naselja kao jedan od najvećih problema istaknuto je to što su većina stanovnika neformalnih romskih naselja bez prijave prebivališta ili da su prijavljeni na adresi na kojoj ne žive već godinama, najčešće van Beograda.

Taj problem za sobom povlači mnoge druge probleme kao što su ne mogućnost da se konkuriše za socijalna davanja, otežan upis dece u škole, kao i to da većina ima neoverene zdravstvene isprave.

Tim Daje je potstaknut potrebama koje smo uočili neposrednim radom sa korisnicima/cama na terenu kontaktirao nekoliko Beogrdskih škola koje su teritorijalno najbliže naseljima i uspeo da zakaže upis dece u te škole.
Po Zakonu o osnovnom obrazovanju po članu 55. Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.

Kod većine škola smo naišli na pozitivnu reakciju i spremnost za saradnju, s obzirom da su škole upoznate sa statusom i problematikom sa kojim se susreću Romi iz ovih naselja, a kako bi deca postala deo obrazovanog sisrema.

Jedina škola koja nije bila spremna za saradnju i koja je u razgovoru sa pravnicom Tima Daje odbila da upiše troje dece, školskog uzrasta, iz ulice Kneza Miloša je škola Petar Petrović Njegoš.

Predstavnici ove škole su istakli da je upis prošao i da oni nisu u obavazi da decu upišu nakon upisnog roka, iako je pravnica pokušavala da objasni da su ovi ljudi lišeni tih informacija i da bi bilo jako loše po decu da ostanu neupisana. Škola je ostala pri svojoj odluci i uputila pravnicu da se javi krajem avgusta ,, ako baš bude morala“.

Jedna od aktivnosti Tima Daje bila je i pribavljanje izvode iz matičnih knjiga rođenih za decu koja su rođena van Beograd a u toku su i aktivnosti kojima planiramo da im obezbedimo overene zdravstvene.

U narednom periodu nastavljamo sa mapiranjem romskih naselja na teritoriji Grada Beograda i ovom prilikom pozivamo sve koji imaju informacije o mestima gde se nalaze romska naselja da nas kontaktiraju.

Naše stare klijentkinje u našem novom prostoru

Uz podršku naših donatora Open Society Foundations, filia.die frauenstiftung, Oak Foundation i Rekonstrukcija Ženski fond otvorile smo vrata našeg novog prostora starim klijentkinjama i...

Održan protestni marš za prava žena „Dostojanstvo. Plata. Život!“, govor naše Dženet Koko oduševio sve!

Ove godine osmomartovski marš je održan pod nazivom Dostojanstvo. Plata. Život! Procenjuje se da je bilo oko 1.000 ljudi na protestu. Okupljanje je bilo...

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...