HomePublikacijeIstraživanjeAnaliza dela Izveštaja o primeni preporuka broj 12a, 26a),...

Analiza dela Izveštaja o primeni preporuka broj 12a, 26a), 44 i 48g) iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacija žena – POLOŽAJ ROMKINJA U SRBIJI

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...

U Srbiji za 13 godina ubijeno 406 žena i devojčica

U Srbiji, bez teritorije Kosova i Metohije, u proteklih 13 godina u partnersko-porodičnim ili seksualnim odnosima ubijeno je 406 žena I devojčica, pokazuje istraživanje ...

Dan romskog otpora – 80 godina od ustanka Roma u zloglasnom Aušvicu

Dan romskog otpora, 16. maj, svi Romi sveta obeležavaju kao podsetnik na herojski podvig 6.000 svojih sunarodnika, koji su se pre tačno osam decenija,...