HomeDokumentiStrategija javnog zagovaranja

Strategija javnog zagovaranja

Održana obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama.

U organizaciji Romskog centra za žene I decu Daje, Viktimološko društvo Srbije održalo je akreditovanu obuku pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama. Obuka...

ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR 2021 ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE

ABOUT THE ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE The Roma Center for Women and Children Daje was founded in 2001 by women from Zemun...

Vodič do osnovnih prava

Vodič do prava pdfDownload Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas...