HomeVestiPremijerka Ana Brnabić predsednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja...

Premijerka Ana Brnabić predsednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Konstitutivna sednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za njihovo socijalno uključivanje za period od 2016. do 2025. godine, održana je danas u Beogradu.javlja Tanjug.

Premijerka Ana Brnabić imenovana je, na konstitutivnoj sednici Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, za predsednicu tog tela, a ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za zamenicu predsednice.

Premijerka je istakla da je unapređenje položaja Roma i Romkinja i njihovo uključivanje u društvo od izuzetnog značaja za Srbiju i da je, u skladu s tim, uloženo dosta vremena, napora i resursa kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života.

Da potsetimo.

Vlada Republike Srbije 3. marta 2017. godine osnovala je Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Na čelu Koordinacionog tela nalazila se potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović.

Socijalno uključivanje Roma i Romkinja prepoznato je kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija, pre svega u okviru segmenta Osnovna prava u Akcionom planu za poglavlje 23. Pored toga, na svake dve godine, u saradnji sa Evropskom komisijom, Vlada Republike Srbije organizuje Seminar o inkluziji Roma radi praćenja unapređenja položaja ove nacionalne manjine i definisanja prioriteta za naredni period, u vidu Operativnih zaključaka za dvogodišnji period.

Vlada je usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, kao i Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu za implementaciju pomenute strategije. Osnovni ciljevi i strateško opredeljenje Republike Srbije u ovoj oblasti su smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti. Formiranje Koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije, kao i činjenica da njim predsedava prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade, značajno će doprineti efikasnosti u ostvarivanju strateških ciljeva u ovoj oblasti.

Koordinaciono telo na nacionalnom nivou prati sve procese vezane za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koordinira rad organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja od strane Republike Srbije u ovoj oblasti. Pored toga, u delokrugu rada Koordinacionog tela su i unapređenje međuresorne saradnje, davanje preporuka za reagovanje u urgentnim situacijama čija posledica može biti dodatna ranjivost pripadnika/ca romske nacionalne manjine i predlaganje načina za ostvarivanje propisanih i dodatnih mera koje doprinose socijalnom uključivanju Roma i Romkinja.

Podršku Koordinacionom telu pruža Stručna grupa koja vrši sve stručne poslove u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja. O dogovorima sa sednica Koordinacionog tela i radu Stručne grupe šira javnost biće informisana na srpskom, romskom i engleskom jeziku.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...