HomeVestiRomske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

Romske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

U Srbiji postoji 75 romskih zdravstvenih medijatorki i do sada pomogle da više od 145 000 Roma ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U čemu se konkretno sastoji njihov posao?

Zdravstveni medijatori povezuju zdravstveni sistem i građane neformalnih romskih naselja uz pomoć patronažnih sestara i službi u Domu zdravlja. Pomažu Romima da ostvare prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Oni obezbeđuju bolji uvid Doma zdravlja u stanje romskih naselja.

Zdravstveni medijatori vode evidenciju o zdravstvenom stanju žitelja naselja, rade sa njima na podizanju svesti kako bi stekli znanja o sledećem:

*kontroli zdravlja, zaštiti od zaraznih bolesti, planiranju porodice, štetnosti psihoaktivnih supstanci, pravilnoj ishrani i čuvanju namirnica, ličnoj i opštoj higijeni, značaju uklanjanja otpada;

*nasilju- zanemarivanju- zlostavljanju-trgovini ljudskim bićima; pravima i obavezama iz socijalne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

*ostvarivanju raznih vidova pomoći (materijalna jednokratna pomoć, pomoć Crvenog krsta, dečiji dodatak, stipendija i dr.);

*kodeksu ponašanja;

Njihova aktivnost je na povećanju broja:

    -osoba u pribavljanju ličnih dokumenata;

    -zdravstvenih osiguranika među romskom populacijom;

    -uključenih u zdravstveni sistem (pregled žena kod ginekologa, izbor lekara, izbor lekara pedijatra i vakcinacija dece);

    -upisane dece u školu;

    -Roma koji su usvojili zdrave stilove života;

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...