HomeVestiRomske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

Romske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

U Srbiji postoji 75 romskih zdravstvenih medijatorki i do sada pomogle da više od 145 000 Roma ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U čemu se konkretno sastoji njihov posao?

Zdravstveni medijatori povezuju zdravstveni sistem i građane neformalnih romskih naselja uz pomoć patronažnih sestara i službi u Domu zdravlja. Pomažu Romima da ostvare prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Oni obezbeđuju bolji uvid Doma zdravlja u stanje romskih naselja.

Zdravstveni medijatori vode evidenciju o zdravstvenom stanju žitelja naselja, rade sa njima na podizanju svesti kako bi stekli znanja o sledećem:

*kontroli zdravlja, zaštiti od zaraznih bolesti, planiranju porodice, štetnosti psihoaktivnih supstanci, pravilnoj ishrani i čuvanju namirnica, ličnoj i opštoj higijeni, značaju uklanjanja otpada;

*nasilju- zanemarivanju- zlostavljanju-trgovini ljudskim bićima; pravima i obavezama iz socijalne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

*ostvarivanju raznih vidova pomoći (materijalna jednokratna pomoć, pomoć Crvenog krsta, dečiji dodatak, stipendija i dr.);

*kodeksu ponašanja;

Njihova aktivnost je na povećanju broja:

    -osoba u pribavljanju ličnih dokumenata;

    -zdravstvenih osiguranika među romskom populacijom;

    -uključenih u zdravstveni sistem (pregled žena kod ginekologa, izbor lekara, izbor lekara pedijatra i vakcinacija dece);

    -upisane dece u školu;

    -Roma koji su usvojili zdrave stilove života;

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...