HomeVestiRomske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

Romske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

U Srbiji postoji 75 romskih zdravstvenih medijatorki i do sada pomogle da više od 145 000 Roma ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U čemu se konkretno sastoji njihov posao?

Zdravstveni medijatori povezuju zdravstveni sistem i građane neformalnih romskih naselja uz pomoć patronažnih sestara i službi u Domu zdravlja. Pomažu Romima da ostvare prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Oni obezbeđuju bolji uvid Doma zdravlja u stanje romskih naselja.

Zdravstveni medijatori vode evidenciju o zdravstvenom stanju žitelja naselja, rade sa njima na podizanju svesti kako bi stekli znanja o sledećem:

*kontroli zdravlja, zaštiti od zaraznih bolesti, planiranju porodice, štetnosti psihoaktivnih supstanci, pravilnoj ishrani i čuvanju namirnica, ličnoj i opštoj higijeni, značaju uklanjanja otpada;

*nasilju- zanemarivanju- zlostavljanju-trgovini ljudskim bićima; pravima i obavezama iz socijalne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

*ostvarivanju raznih vidova pomoći (materijalna jednokratna pomoć, pomoć Crvenog krsta, dečiji dodatak, stipendija i dr.);

*kodeksu ponašanja;

Njihova aktivnost je na povećanju broja:

    -osoba u pribavljanju ličnih dokumenata;

    -zdravstvenih osiguranika među romskom populacijom;

    -uključenih u zdravstveni sistem (pregled žena kod ginekologa, izbor lekara, izbor lekara pedijatra i vakcinacija dece);

    -upisane dece u školu;

    -Roma koji su usvojili zdrave stilove života;

Naše stare klijentkinje u našem novom prostoru

Uz podršku naših donatora Open Society Foundations, filia.die frauenstiftung, Oak Foundation i Rekonstrukcija Ženski fond otvorile smo vrata našeg novog prostora starim klijentkinjama i...

Održan protestni marš za prava žena „Dostojanstvo. Plata. Život!“, govor naše Dženet Koko oduševio sve!

Ove godine osmomartovski marš je održan pod nazivom Dostojanstvo. Plata. Život! Procenjuje se da je bilo oko 1.000 ljudi na protestu. Okupljanje je bilo...

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...