HomeSta radimoSastanak povodom zagovaranja za Urgentno sklonište

Sastanak povodom zagovaranja za Urgentno sklonište

Romski centar za žene i decu Daje uz podršku Autonomnog ženskog centra u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje, zagovara da država Srbija oformi smeštaj za žene koje su doživele trenutno nasilje ili izbegle isto.

Razlozi zbog kojih smatramo da je postojanje Urgentnog skloništa neophodno kako bismo zaštitile žene kojima je hitno potrebna zaštita i smeštaj:

  • Urgentno sklonište za žene žrtve nasilja ne može da bude isto što i Prihvatilište za stara i odrasla lica. Žena koja doživi nasilje ne može da bude smeštena zajedno sa drugim muškarcima ili onima koji su u alkoholisanom stanju jer bi to predstavljalo za nju dodatan stres, strah i traumu, u smislu sekundarne viktimizacije. Ženi je potreban mir i podrška drugih žena koje su preživile isto, kao i potpuna posvećenost stručnih lica.
  • Ovakav tip smeštaja već uveliko postoji u drugim evropskim državama i potpuno su razrađeni svi principi i odgovornosti osoblja prema ženama koje su doživele nasilje, kao i prema njihovoj deci.
  • Otežavajuća okolnost kod romske zajednice jeste što su žene žrtve nasilje veoma često maloletna lica i nemaju lična dokumenta koja su neophodna kako bi žene bile  smeštene u Sigurnu kuću.

Na sastanku koji je održan 27. 05. donete su važne odluke i formiran je dalji zagovarački plan.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda, sektora za suzbijanje maloletničke delikvencije-MUP Voždovac, iz kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Praxis-a, Trag fondacije, Centra Novi Svet i inspektorka socijalne zaštite.

Zagovaračku akciju nastavićemo prvenstveno pozivom koji ćemo uskoro primiti od tima za Socijalnu zaštitu Grada Beograda gde ćemo učestvovati u javnoj raspravi u okviru Strategije za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, gde ćemo izložiti naš predlog za uslugu koju treba uvrstiti u  akcioni plan.

IGOR KOSTIĆ, SEKTRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Ideja proizišla iz razgovora na sastanku jeste da se uradi istraživanje kako bi se pilotirao ovaj projekat kojim bi se uvideo značaj i funkcionisanje ove usluge i čime bi država imala jasan uvid u neophodnost iste. Potrebno je angažovati stručnjaka koji bi procenio troškove, kao i napraviti celokupan strateški plan za funkcionisanje ovakve institucije i na osnovu toga odraditi istraživanje. Što se tiče finansiranja ovog pilot projekta, Trag fondacija nam stoji na raspolaganju u okviru konkursa koji će biti raspisan u narednom periodu. Za dalje finansiranje i ostvarivanje ove usluge, nadamo se saradnji sa Gradom Beogradom, a uz podršku i pomoć koju imamo od strane drugih donatora, saradničkih organizacija, ali i državnih institucija koje su uključene u rad sa porodičnim nasiljem, smatramo da smo na dobrom putu.

Zaključeno da je formiranje Urgentnog skloništa kao nove usluge ili usluge koja će biti u okviru već postojaće Sigurne kuće neophodna kako bismo zaštitili žene žrtve porodičnog nasilja, ali i predupredili isto. Smeštaj bez uslova i kriterijuma  za ulazak će olakšati ženama da se odluče na korak napuštanja nasilnika.

Potpisom podrške ovom projektu, odlučeno je da će se svi prisutni uključiti i pružiti pomoć iz ugla svojih struka.

Održan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Naša organizacija Romski centar za žene i decu Daje u sklopu Romske ženske mreže sastala se sa predstavnicima Gradske Uprave Beograda i nadležnim instistitucijama...

Održana radionica „Kako da zavolim sebe“

Radionica koja je održana nedavno u Beogradu okupila je stare, dugogodišnje korisnice kao i nove korisnice iz različitih gradova. Neke od učesnica radionice su...

Održana radionica pravno-psihološke klinike u Mladenovcu

Radionica je održana 15.03.2023. u selu Jagnjilo, opština Mladenovac. Namenjena je ženama koje nisu mogle da dođu na radionicu koja se održavala u našem...