HomeVestiOdržan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Održan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Naša organizacija Romski centar za žene i decu Daje u sklopu Romske ženske mreže sastala se sa predstavnicima Gradske Uprave Beograda i nadležnim instistitucijama u cilju uspostavljanje saradnje povodom Protokola za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u Gradskoj Upravi Beograd.

Ovaj Protokol je od velikog značaja i nadamo se da će se uskoro i zvanično potpisati. Kako bismo se zaista bavili prevencijom nasilja i dečijih brakova a ne kasnim rešavanjem pomenutih problema.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...