HomeVestiOdržan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Održan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Naša organizacija Romski centar za žene i decu Daje u sklopu Romske ženske mreže sastala se sa predstavnicima Gradske Uprave Beograda i nadležnim instistitucijama u cilju uspostavljanje saradnje povodom Protokola za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u Gradskoj Upravi Beograd.

Ovaj Protokol je od velikog značaja i nadamo se da će se uskoro i zvanično potpisati. Kako bismo se zaista bavili prevencijom nasilja i dečijih brakova a ne kasnim rešavanjem pomenutih problema.

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...