HomeGalerijaOdržan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta.

Na treningu su učestvovali učenici/ce četiri beogradske škole: OŠ Zaga Malivuk, OŠ Branko Pešić, OŠ Jovan Cvijić i OŠ Arčibald Rajs i pedagoške/andragoške asistentkinje iz pomenutih škola.

Tokom dva dana posebno prilagođenog treninga učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pojmovima i značenjem ljudskih i specifno dečijih prava,garantovanih Konvencijom o pravima detata, međunarodnim instrumentom koji je kreiran u cilju brige o potrebama deteta i ostvarivanju osnovnih prava.

Učenici su kroz interaktivni i kreativni rad upoznati sa pravima ali, i obavezama koje imaju kao članovi zajednice u kojoj žive.Kroz posebno kreirane igrice i video materijale pokazali su veliku zainteresovanost za temu dečijih prava i želju da stečena znanja prenesu vršnjacima kroz vršnjačke radionice koje će voditi, nakon završenog treninga.

Izveštaj sastavila: Maja Škorić

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...

Održan treći trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 03. i 04. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi završnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...