HomeGalerijaStudijska poseta Sigurnoj ženskoj kući u Podgorici.

Studijska poseta Sigurnoj ženskoj kući u Podgorici.

Romski centar za žene i decu Daje realizovao je studijsku posetu SŽK Podgorica u periodu od 19.06. do 21.06.2023.godine, uz podršku Trag fondacije koja nam je dodelila sredstva iz Fonda za studijske posete. U poseti su bile tri članice udruženja, Jelena Marinković, psihološkinja, Maja Škorić, pravnica i Mina Joksimović. menadžerka za komunikacije i odnose sa javnošću.

Odlučile smo se za posetu SŽK jer organizacija pruža uslugu smeštaja za žene koje imaju iskustvo muškog nasilja, a naša organizacija trenutno razrađuje ideju o osnivanju urgentnog skloništa za žene u situaciji akutnog nasilja (u Srbiji postoji potreba za urgentnim smeštajem bez komplikovane i diskriminatorne procedure prijema a postojeći kapaciteti su nedovoljni za prihvat novih korisnica).

U Sigurnoj ženskoj kući upoznale smo Miru Saveljić, izvršnu direktorku, Nadu Jelovac, psihološkinju, Nađu Pavićević, asistentkinju i Jelenu Jovanović, psihološkinju, koje su nas veoma ljubazno i posvećeno upoznale sa radom organizacije i pokazale veliko interesovanje za naš rad. Takođe, predočile su nam činjenicu da je procenat Romkinja koje bivaju smeštene u sigurnoj kući u odnosu na ukupan broj žena drugih nacionalnosti oko 30%.

Koleginice iz SŽK podelile su svoja iskustva o načinu rada njihove organizacije, predstavile su nam projekte, usluge koje pružaju, a poseban deo sastanka se odnosio na razgovor o organizaciji i načinu rada skloništa za žene. 

Tokom studijskog putovanja posetile smo sklonište SŽK, gde smo se upoznale sa prostorom, načinom rada skloništa i uslugama koje su na raspolaganju korisnicama.

Studijska poseta nam je omogućila da sagledamo dobre primere prakse koje postoje u Crnoj Gori kao i da razgovaramo o budućim zajedničkim inicijativama.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...