HomeGalerijaČlanice Romskog centra za žene i decu Daje na...

Članice Romskog centra za žene i decu Daje na Skupštini Saveza udruženja mreže Žene protiv nasilja

Članice Romskog centra za žene i decu Daje 6. i 7.oktobra 2023.godine aktivno su učestvovale su prvoj Skupštini Saveza udruženja mreže Žene protiv nasilja, koja je održana u Beogradu. Na Skupštini su usvojena strateška dokumenta Saveza i izabrane su predstavnice upravljačkog tela i koordinatorke.

Izvor: Mreža Žene protiv nasilja https://www.facebook.com/MrezaZeneProtivNasilja

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...