HomeVestiOdržane radionice vršnjačke edukacije o prihvatanju različitosti u tri...

Održane radionice vršnjačke edukacije o prihvatanju različitosti u tri beogradske osnovne škole

U osnovnim školama Zaga Malivuk, Dr Arčibald Rajs i Jovan Cvijić održane su radionice vršnjačke edukacije u okviru projekta koji naša organizacija realizuje uz podršku Equality fonda. Tema radionica je bila prihvatanje različitosti i razumevanje ravnopravnosti.

Radionice su facilitirali vršnjački edukatori koji su u okviru istog projekta prošli obuku za vršnjačku edukaciju o ravnopravnosti i nenasilnim odnosima. Učesnici radionice su bili veoma motivisani i aktivni u radioničarskim aktivnostima. Na kraju radionica deci su podeljene užine.

Projekat vršnjačke edukacije na temu ravnopravnosti i nenasilja, deo je preventivnih aktivnosti koje Romski centar za žene i decu Daje sprovodi u cilju smanjenja osipanja dece iz depriviranih sredina iz osnovnoškolskog obrazovanja i rizika od izloženosti nasilju i diskriminaciji, te povećanju njihovih resursa za nastavak obrazovanja i život bez nasilja.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...