HomeVestiDan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava...

Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fažizma u Drugom svetskom ratu

U Srbiji se danas obeležava Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu.

U Drugom svetskom ratu ubijeno je, prema procemana istoričara između 220.000 do dva miliona Roma.

Dan sećanja na žrtve genocida, posvećen je sećanju na Srbe, Rome I Jevreje koji su stradali u masovnim zločinima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i u okupiranoj Jugoslaviji. Tog dana, 22. aprila 1945. godine došlo do proboja grupe zatvorenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu – Donja Gradina.

Sredinom aprila 1945. godine, ustaše su počele da se pripremaju za napuštanje logora, uključujući i likvidaciju zatvorenika. Oko 600 od ukupno 1073 još živih logoraša napalo je ustašku stražu i krenulo u proboj koji je preživelo samo njih 91. Preostala 473 logoraša, koji zbog nemoći i bolesti nisu učestvovali u proboju, ubijeno je i spaljeno zajedno sa logorskim objektima. Istog dana, izvršen je proboj logoraša Kožare, radnog dela logora u samom mestu Jasenovac. Od 167 logoraša, 11 je preživelo. Partizani su u logor ušli tek početkom maja 1945.

U sistemu koncentracionih logora “Jasenovac” (ne teritoriji današnje Hrvatske I Bosne I Hercegovine) ubijeno je najmanje 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece i 4. 887 žena.

Na teritoriji okupirane Srbije bio je koncentracioni logor na Starom Sajmištu u Beogradu, čiji su zatočenici, uglavnom Srbi, Jevreji i Romi, masovno ubijani od 1941. do 1944. godine.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...