Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mreža URPN

Sa ciljem da usluge podrške budu dostupne što većem broju Romkinja koje su preživele muško nasilje, organizacija „Daje“ je pokrenula osnivanje novih ženskih romskih organizacija koje se bave prevencijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja i njihovo povezivanje u okvru neformalne mreže „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja“ čijim radom trenutno koordinira. Ideja za osnivanje novih ženskih romskih udruženja rodila se na temelju iskustva naših aktivstkinja koje na terenu rade sa ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje, posebno zahvaljujući radionicama koje su realizovane sa Romkinjama. Jedan od važnih rezultata radionica koje su održavane u romskim naseljima jeste osnaživanje jednog broja žena da steknu autonomiju u borbi za svoja prava i da se samoorganizuju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Organizacija „Daje“ je motivisanim ženama iz romskih naselja pružila podršku u osnivanju sopstvenih udruženja, a dalju saradnju sa njima nastavila u okviru mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja.

Inicijalno, planirano je da mreža Ujedinjene Romkinje protiv nasilja uključi novoosnovana ženska romska udruženja sa teritorije Beograda, ali je usled izraženog intersovanja romskih žena iz drugih gradova da se priključe, mreža proširena i na druge regione. Mreža „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja“ trenutno ima jedanaest organizacija članica – Romski centar za žene i decu „Daje“ Beograd – Voždovac, „Sunce“ Obrenovac, „Nada“ Beograd – Zvezdara, Integrativni global centar Kragujevac, „Uspešne žene“ Kostolac, Centar za razvoj romske zajednice „Amaro Drom“ Smederevska Palanka, Centar za kreativni razvoj Lazarevac, Romski centar „De Andre“ Beograd – Zemun, Romsko udruženje žena Braničevskog okruga „Ruž“ Kostolac, Romska ženska inicijativa Žabalj i Centar za majke „Aurora – MINE“ Zvezdara.

Proširivanjem mreže „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja“ omogućeno je da usluge podrške za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje postanu dostupne većem broju Romkinja. Organizacija Daje ostalim organizacijama članicama mreže tokom prethodne godine pružala je kontinuiranu podršku u radu, pre svega u vidu informisanja, razmene znanja i iskustva, te uključivanja u obuke i treninge, sa ciljem da se unapredi kvalitet usluga koje pružaju sve organizacije iz mreže.

Formiranje i, potom proširivanje, neformalne mreže „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja“, tokom prethodne godine doprinelo je i uključivanju većeg broja Romkinja u ženski pokret. Na ovaj način povećava se broj romskih žena koje su motivisane i osnažene da se samoorganizuju i da se aktivno uključe u borbu za romska ženska prava.

Uspešne žene Kostolca

Neformalna grupa „Uspešne žene Kostolca“ osnovana je u aprilu 2018. godine. Osnovni cilj organizacije je borba za ženska i dečija ljudska prava, a protiv diskriminacije i nasilja nad ženama i decom. Aktivnosti organizacije…

Read more

Intergrativni global centar Kragujevac

Udruženje Integrativni Global Centar (IGC) je osnovano 04.11.2014, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja integrativnih procesa dece/mladih, marginalizovanih i ranjivih grupa i njihovo uključivanje u sve društvene tokove. Ciljevi delovanja udruženja su -Promovisanje…

Read more