Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ženska romska mreža

Mreža danas

Neke od organizacija osnivačica Mreže više nisu aktivne. Neke su promenile naziv i strukturu. Međutim, za nekoliko godina je broj aktivistkinja, romskih ženskih organizacija i inicijativa iz Mreže narastao nekoliko puta. Danas Mreža…

Read more