Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Zapadnjački patrijarhalni belački poredak zahteva od nas da verujemo u to kako postoji inherentan konflikt između onog što osećamo i onog što mislimo – dakle, između poezije i teorije. Lakše je vladati ljudima kad je jedan deo njihovog bića odvojen od drugog, kad je od njega odlomljen i s njim stoji u neravnoteži. Međutim, postoje i drugačije konfiguracije i drugačiji načini da se doživi svet iako ih je često teško imenovati.”(iz Uvoda ove knjige)

Leave a comment