Skip to content Skip to footer

SOS LINIJA

SOS TELEFON

Radno vreme SOS besplatnog telefona je svakog radnog dana od 10-15h. Pored fiksnog brojа 011 3987898 i besplatanog SOS broja 0800 002 007 mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni korisnicama 24 časa dnevno svakog dana u godini.Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:* sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva;* veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje;* žena nije kriva za nasilje koje je preživela;* nasilnik je odgovoran za nasilje;* nasilnikova je krivica i sramota.

BESPLATNA SOS LINIJA

RADNO VREME

Radnim danimaod 10h-15h

ADRESA

Gostivarska 28 Voždovac, Beograd
Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:
* sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva;* veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje;* žena nije kriva za nasilje koje je preživela;* nasilnik je odgovoran za nasilje;* nasilnikova je krivica i sramota.
Konsultantkinje podržavaju žene:
* da prave sigurnosni plan ukoliko su u opasnim situacijama;* da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške;* da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja;* da postave granice prema nasilju;* da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine;* da veruju sebi i ponovo zavole sebe;* da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive.