HomeVestiDanas obeležavamo Međunarodni dan devojčica

Danas obeležavamo Međunarodni dan devojčica

Od 2012. godine Rezolucijom 66/170 Ujedinjenih Nacija svaki 11.oktobar u celom svetu se obeležava kao Međunarodni dan devojčica, sa ciljem da se podrže i unaprede mogućnosti devojčica za aktivan i ravnopravan život, kao i da se poveća svest o rodnoj nejednakosti i diskriminaciji sa kojima se veliki broj devojčica suočava.

Na današnji dan želimo da skrenemo pažnju javnosti o brojnim izazovima i preprekama pred romskim devojčicama u Srbiji, kao i da pozovemo sve socijalne aktere da preuzmu odgovornost u okvirima svojih nadležnosti i da učine sve napore ka hitnom unapređenju položaja romske dece u našoj zemlji.

Mnoge romske devojčice u Srbiji žive u krajnjem siromaštvu, sa nezadovoljenim osnovnim potrebama za hranom i sigurnim smeštajem. Veliki broj njih nema pristup obrazovanju, jer njihove porodice nemaju dovoljno novca da školuju svu decu, a ograničena sredstva za školovanje bivaju namenjena muškoj deci. Jer, „žensko je tuđa kuća“. Romske devojčice se od malena pripremaju za brak, tako što im se dodeljuju brojni kućni poslovi, dobijaju obavezu da čuvaju mlađu braću i sestre, i uče se da budu poslušne, posebno kada su u pitanju zahtevi muških članova porodice. Čak i kada devojčice budu upisane u osnovnu školu, uz sve obaveze koje im se dodeljuju u kući, one ne mogu redovno da prate nastavu, često izostaju iz škole, a na kraju i napuštaju osnovno obrazovanje pre završenog osmog razreda. Uz odsustvo adekvatne podrške od strane škola i ustanova socijalne zaštite, veliki broj njih napusti osnovnu školu kako bi stupile u „brak“ – vanbračnu, uglavnom ugovorenu zajednicu, neretko sa muškarcima znatno starijim od sebe.

Prema podacima naše organizacije, svaka druga Romkinja stupi u dečiji brak, a svaka treća rodi svoje prvo dete pre navršenih osamnaest godina. Za svaku od njih prva bračna noć predstavlja čin muškog nasilja, koje se nastavlja tokom celog njihovog života i iz čega im je veoma teško da izađu. Usled niskog obrazovnog nivoa, ekonomske zavisnosti, nedostka socijalne podrške, brojnih barijera u ostvarivanju socijalne i zdravstvene zaštite, kao i zaštite od samog nasilja, veliki broj Romkinja ostaje u nasilnim zajednicama.

Obrazovanje je jedan od ključnih protektivnih faktora koji smanjuje rizik od rodno-zasnovanog nasilja, a pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih dečijih prava. Podrška romskim devojčicama da ostanu u obrazovnom sistemu i nakon završetka osnovnog obrazovanja, nezaobilazan je put ka njihovom osnaživanju za autonoman život.

Naslovna fotografija: Image by gpointstudio on Freepik

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...