Skip to content Skip to footer

Subtitle
Vizija naseg udruženja je ravnopravan status žene Romkinje u porodici i društvu i stvaranje pozitivnog imidža Romkinja.

Vizija Romskog centra za žene i decu Daje Romski centar za žene i decu Daje teži ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem su sve žene Romkinje ravnopravne u privatnom i javnom životu.

SOS TELEFON

Broj SOS telefona u organizaciji radi pet dаnа u nedelji po 5 sаti dnevno. Pored fiksnog brojа 011 3987898 i besplatanog SOS broja 0800 002 007 mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni korisnicаmа 24 čаsа dnevno svаkog dаnа u godini.
0800 002 007

KONSULTACIJE

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, radi posebno edukovana konsultantkinja za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.
Na zakazivanje

KONTAKT

Ovaj vid komunikacije je namenjen svim ženama kojima je ovako jednostavnije.Možete postavljati pitanja koja su vama važna. Možda samo niste odlučili, pa vam je potrebno da sa nekim podelite ili vam treba podrška da razumete šta se desilo.
KONTAKT
Citat

Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

preduzmi akciju

Vesti

Some description text for this item

Podela humanitarnih paketa u romskom naselju u Zemun polju
Aktivistkinje Romskog centra za žene i decu Daje podelile su pakete humanitarne pomoći romskim porodicama u Zemun polju. Tom prilikom, podeljeno je 5…
Podeljeni humanitarni paketi romskim naseljima u Beogradu i Mladenocu
Članice Romskog centra za žene i decu Daje posetile su 9.juna 2020. godine romska naselja u selima Jagnjilo i Pružatovac, na teriroriji opštine Mladenovac, gde su ženama podelile pakete hrane i higijenskih…
Podeljena humanitarna pomoći u selu Torovi kod topole
Romski centar za žene i decu Daje podelio je humanitarnu pomoć u romskom naselju u blizini Topole. Podeljeno je 20 paketa sa osnovnim životnim namirnicama,sredsvtima za higijenu i zaštitina sredtsva. …
Dan Sećanja na žene žrtve nasilja u porodici
U Srbiji se danas obeležava 18 maj Dan sećanja na žrtve nasilja u porodici. Prema podacima Mreže žena protiv nasilja i Autonomnog ženskog centra u Srbiji je od početka 2020 ubijeno šest žena.…
statistika

Broj Romkinja žrtava nasilja u porodici je 90%

Prema podacima iz istraživanja "Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

1 %
Procenat žena sa iskustvom nasilja

Neke statistike napisati vi ih imate

SUBSCIBE

Pridružite se našoj mail listi

Nemojte propustiti najnovije vesti