Skip to content Skip to footer

Romski centar za žene i decu Daje teži ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem sve žene i devojčice Romkinje imaju jednaka prava

SOS TELEFON

Radno vreme SOS besplatnog telefona je svakog radnog dana od 10-15h. Pored fiksnog broja 011 3987898 i besplatnog SOS broja 0800 002 007 mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni korisnicama 24 časa dnevno svakog dana u godini.
0800 002 007

KONSULTACIJE

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, radi posebno edukovana konsultantkinja za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja.
Na zakazivanje

E-MAIL KONTAKT

Još jedna mogućnost kao vid komunikacije. Ovaj vid komunikacije je namenjen svim ženama kojima je ovako jednostavnije. Takođe omogućava komunikaciju u svakom momentu i anonimnost.
KONTAKT
Citat

Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

preduzmi akciju

Vesti

Uputstvo za popunjavanje prijave deteta u predškolsku ustanovu elektronskim putem na portalu eUprava
Upisni rok za predškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije obaviće se isključivo putem portala euprava.gov.rs u periodu od 30.03.2020. do 15.05.2020. godine. Usluga je dostupna u više od 60 gradova i opština. Zahtev…
Moraju se uložiti veći napori kako bi Romi imali jednak pristup osnovnim potrebama, čime se osigurava njihova zaštita od infekcije
U Evropi živi izmedju 10-12 miliona Roma ali mnogi od njhih i dalje žive u siromaštvu i isključenosti. Rasprostranjenost anticiganizma jača i pogoršava njihovu ekonomsku i socijalnu nemaštinu. Te nejednakosti i dalje postoje…
Osmi april je svetski Dan Roma
Osmi april je svetski Dan Roma. Još jedna zgoda da etablirana javnost konstatuje „u našoj zemlji žive Romi, koji su njeni punopravni građani“. Eto, to je skoro sav sadržaj svečarskog političko-propagandnog slogana koji…
statistika

70% Romkinja je imalo iskustvo fizičkog nasilja od strane partnera

0 %
Procenat žena koje su doživljele neku vrstu nasilja
SUBSCRIBE

Pridružite se našoj mail listi