Skip to content Skip to footer

Subtitle
Vizija naseg udruženja je ravnopravan status žene Romkinje u porodici i društvu i stvaranje pozitivnog imidža Romkinja.

Vizija Romskog centra za žene i decu Daje Romski centar za žene i decu Daje teži ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem su sve žene Romkinje ravnopravne u privatnom i javnom životu.

SOS TELEFON

Broj SOS telefona u organizaciji radi pet dаnа u nedelji po 5 sаti dnevno. Pored fiksnog brojа 011 3987898 i besplatanog SOS broja 0800 002 007 mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni korisnicаmа 24 čаsа dnevno svаkog dаnа u godini.
0800 002 007

KONSULTACIJE

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, radi posebno edukovana konsultantkinja za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.
Na zakazivanje

KONTAKT

Ovaj vid komunikacije je namenjen svim ženama kojima je ovako jednostavnije.Možete postavljati pitanja koja su vama važna. Možda samo niste odlučili, pa vam je potrebno da sa nekim podelite ili vam treba podrška da razumete šta se desilo.
KONTAKT
Citat

Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

preduzmi akciju

Vesti

Some description text for this item

Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve genocide nad Romima.
Možemo li nešto naučiti iz zločina koji je učinjen nad nama? Mnogi Romi, obični ljudi ne znaju zašto se poslednih godina obeležava 2. avgust kao Dan sećanja na žrtve genocide nad Romima. Da…
Neveste na prodaju – Trgovina romskim devojčicama i ženama u Srbiji
Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima je globalni fenomen, prisutan u svim zemljama. U pitanju je oblik teškog i organizovanog kriminala, koji uključuje različite oblike zlostavljanja i iskorišćavanja…
Danas Svetski dan borbe protiv virusa Hepatitisa
Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa, sa ciljme da se skrene pažnja javnosti o načinim prenošenja virusa, faktorima rizika i lečenju ovih infekcija. Virusni hepatitisi, u narodu poznati kao zarazna žutica,…
Potpisan Memorandum za unapređenje zapošljavanja Roma i Romkinja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje (NZS) i Romska ženska mreža Srbije potpisali su u petak Memorandum o saradnji u cilju uspostavljanja kontinuirane saradnje radi osnaživanja…
statistika

Broj Romkinja žrtava nasilja u porodici je 90%

Prema podacima iz istraživanja "Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

1 %
Procenat žena sa iskustvom nasilja

Neke statistike napisati vi ih imate

SUBSCIBE

Pridružite se našoj mail listi

Nemojte propustiti najnovije vesti