HomeVestiInformacije o načinu podizanja penzije i novčane socijalne pomoći...

Informacije o načinu podizanja penzije i novčane socijalne pomoći za osobe starije od 65 godina

Ako ste stariji od 65 godina, dok traje zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina, penziju možete podići na dva načina:
1) možete nekome dati punomoćje da novac podigne umesto vas sa vašeg računa.
2) možete da zatražite da vam se penzija isplati na kućnoj adresi
1) Podizanje penzije preko punomoćnika

Ako izaberete da nekome date punomoćje da podigne novac umesto vas, ta osoba mora da prilikom podizanja novca da vaše potpisano punomoćje i pokaže svoju i vašu ličnu kartu.
Punomoćje ne morate da overavate – dovoljno je da ga potpišete. U punomoćje upišite vaše lične podatke, podatke o vašem tekućem računu ili računu koji imate u Poštanskoj štedionici i o osobi kojoj dajete punomoćje da podigne sredstva umesto vas. Upišite i slovima i brojevima tačan iznos novca koji želite da podignete. Ispod ovog obaveštenja videćete primer punomoćja, a možete ga napisati i sami. Ako sami pišete punomoćje, morate da navedete vaše ime, prezime, JMBG, prebivalište (adresu iz lične karte), broj računa sa kog se podiže novčana socijalna pomoć (taj broj piše na vašoj platnoj kartici) i da napišete koji iznos hoćete da se podigne. I za vašeg punomoćnika koji će podizati novac umesto vas morate da navede ime, prezime, JMBG i prebivalište (adresu iz lične karte).
2) Isplata penzije na kućnoj adresi

Ako izabetete da vam se penzija isplati na kućnoj adresi, potrebno je da pozovete banku kod koje imate otvoren tekući račun ili Poštu i da kažete da želite da vam se penzija isplati na kućnu adresu.
Ako imate platnu karticu, možete i osobi u koju imate poverenje dati karticu da novac podigne umesto vas.
Novčanu socijalnu pomoć možete podići na isti način kao i penziju. Nekoliko dana pre predviđenog vremena za isplatu novčane socijalne pomoći pozovite banku u kojoj imate otvoren račun kako biste proverili da li socijalna pomoć može da se isplati i na kućnoj adresi.
DODATNE INFORMACIJE O RADU CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I ISPLATI SOCIJALNIH DAVANJA
Centri za socijalni rad nastavljaju da obrađuju zahteve i za vreme vanredne situacije. Većina centara za socijalni rad objavila je i brojeve telefona (kol-centara) na koje možete dobiti dodatne informacije o ostvarivanju prava.
Ako ste već bili korisnici novčane socijalne pomoći, tuđe nege i pomoći ili dečjeg dodatka, a ta prava su vam istekla 15. marta 2020. godine ili kasnije, produžava se važenje rešenja. To znači da ne morate da podnosite novi zahtev i da ćete nastaviti da primate socijalnu pomoć, dečji dodatak i tuđu negu i pomoć dok traje vanredna situacija. U većini opština postoji i kol-centar koji mogu pozvati lica starija od 65 godina kojima je potrebno da im se na kućnu adresu dostave osnovne životne namirnice ili lekovi. Za beogradske opštine, broj telefona je 0800 110 011, ako zovete sa fiksnog telefona, i 011 3090 007, ako zovete sa mobilnog telefona.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...