HomeVestiOdržana godišnja Skupština mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja

Održana godišnja Skupština mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja

Romski centar za žene i decu ,,Daje“ sazvao je godišnju Skupštinu mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja u Beogradu.

Pričalo se o dosadašnjim projektima i dostignućima.

Članice mreže su iz svojih mesta, Beograda, Zemuna, Kragujevca, Smederevske Palanke i Žablja izveštavale o slučajevima iz oblasti diskriminacije, nasilja i bezbednosti.

Na osnovu izveštaja koje smo dobijali od njih, reagovali smo slanjem dopisa institucijama koje su zadužene za rešavanje slučajeva diskriminacije, nasilja i ugrožene bezbednosti.

Godišnja skupština ujedinjene romkinje protiv nasilja

U skoro svim naseljima stanovnici imaju problem sa nedostatkom komunalnih usluga, česti su slučajevi diskriminacije od strane službenih lica, nepoznatih lica kao i poslodavaca i kolega, dok su slučajevi nasilja najčešći od strane službenog lica, partnera i nepoznatih lica.

U okviru Meseca ženskog romskog aktivizma posećivali smo romska naselja i radili analizu okruženja i prikupljali kvantitativne i kvalitativne podatke.

Posete romskim naseljima realizovane su tokom celog izveštajnog perioda, sa višestrukim ciljevima:

  • Distribucija informativnog materijala –  lifleti i brošure sa različitim sadržajem: informacije o radu organizacije i uslugama koje pruža, informacije o preporučenim načinima postupanja u vreme pandemije Covid-19, informacije o načinima ostvarivanja prava kod institucija i drugo.
  • Neposredna komunikacija sa korisnicama i potencijalnim korisnicama, radi razumevanja njihovih potreba, teškoća i izazova, te kreiranja 
  • Direktan rad sa ženama koje imaju iskustvo nasilja ili su u riziku od muškog nasilja, sa ciljem njihovog osnaživanja i motivisanja da se mobilišu u borbi za svoja prava. Neposrednan kontakt sa Romkinjama na terenu je sastavni deo našeg konsultativnog rada, s obzirom da romske žene neretko oklevaju da se obrate za podršku udruženjima koje pružaju usluge ukoliko prethodno nisu upoznate sa kim će razgovarati. 
  • Mapirali smo 20 podstandardnih romskih naselja u Beogradu kako bi naselja bila vidljivija i planirana za predstojeći popis stanovništva. Napravljeni su linkovi na google mapama koji će olakšati pronalazak mapiranih naselja. Urađene su ankete i analize uslova stanovanja i života u ovim naseljima

Planiran je nastavak saradnje sa mrežom i dalje u smeru rešavanja svih pojedinačnih slučajeva žrtava nasilja, diskriminacije čija je bezbednost ugrožena.

Takođe planiran je obilazak najmanje 12 naselja gde ćemo nastaviti naša istraživanja.

Članice mreže su na poklon od centra ,,Daje“ dobile knjigu o 20 godina rada centra kao i brendiran notes i šolju.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...